Październik miesiącem modlitwy różańcowej

Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest w szczególny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także modlitwie zwanej Różańcem. Jest to modlitwa, która swe początki ma prawdopodobnie już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczególnych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do samego Pana Jezusa.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY: DZIECI , MŁODZIEŻ, RODZICÓW I DZIADKÓW,

W DNI POWSZEDNIE i NIEDZIELĘ O GODZ. 17.00 EUCHARYSTIA oraz RÓZAŃIEC

      Pierwsze dokumenty papieskie o różańcu dotyczą przywilejów i odpustów udzielonych przez papieża Sykstusa IV bractwom różańcowym, związanym z zakonem dominikańskim. Natomiast papież Pius V w roku 1572 ustanowił wspomnienie Matki Bożej Różańcowej jako wotum wdzięczności za zwycięstwo w bitwie morskiej pod Lepanto. Bitwa ta rozegrała się 7 października 1671 pomiędzy flotą chrześcijańską a flotą turecką, stąd miesiąc październik zaczął być uważany za miesiąc modlitwy różańcowej.

      Od samego początku różaniec funkcjonował jako modlitwa składająca się z trzy części: tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Zmiany dokonał papież Jan Paweł II listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 16 października 2002 roku, wprowadzając nową część różańca, czyli tajemnice światła.

       Wierni, którzy odmawiają Różaniec, mogą uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy na odpowiednich warunkach.

Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest:

– odmówienie przynajmniej 5 dziesiątków, w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej lub w pobożnym stowarzyszeniu,
– trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy,
– do modlitwy ustnej dodać należy rozmyślanie tajemnic różańcowych,
– przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

       Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzieleniu odpustu cząstkowego. Odpust można również otrzymać za pobożny udział w modlitwie różańcowej prowadzonej przez papieża i transmitowanej przy pomocy radia czy telewizji.