Listopad miesiącem zadumy

Listopad, to miesiąc szczególny, cały poświęcony zmarłym, a przede wszystkim modlitwie w ich intencji.

„Jest myślą świętą i pobożną modlić się za zmarłych, aby zostały im odpuszczone grzechy” (por. 2. Mch 12-45)

Od wieków, Kościół modli się za zmarłych podczas Eucharystii, wiedząc, jak bardzo ta pomoc jest potrzebna i skuteczna.

Papież Jan XI w 935 r. ustanowił święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych od 998 r. Kościół obchodzi 2 listopada. Modlitwy za dusze wszystkich zmarłych wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

Te dwa wyjątkowe święta nie przez przypadek są obok siebie. Wszyscy Święci wstawiają się u Boga za nami, czym przypominają nam o Jego Miłosiernej Miłości, a my ufając Jego Miłosierdziu, możemy wstawiać się za zmarłymi, bo dla nich skończył się czas zasługi na wieczność. Sami już sobie pomóc nie mogą.

Kościół wskazuje nam różne formy tej pomocy jak: ofiara mszy św., modlitwy, odpusty, jałmużna, cierpienie, dobre uczynki, Droga Krzyżowa, Różaniec.

Serdecznie zapraszamy w każdy piątek miesiąca listopada na Eucharystię o godzinie 17.00 i po niej Różaniec za zmarłych bliskich naszemu sercu połączony z wypominkami.