Wrzesień miesiącem pamięci narodowej

Wrzesień jest szczególnym  miesiącem, który w polskiej historii zapisał się wieloma tragicznymi wydarzeniami. Wybuch II wojny światowej już na początku pochłonął wiele tysięcy ofiar. W pierwszych tygodniach września bohatersko bronili się polscy żołnierze na Westerplatte odpierając silniejsze ataki wroga. Aby utrwalić te wydarzenia w pamięci najmłodszych pokoleń Polaków modlimy się za tych, którzy oddali za nas życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Rozpoczynając rok szkolny i katechetyczny pamiętamy o wydarzeniach września organizując wystawy, akademie w placówkach edukacyjnych naszego miasta  pod hasłem „PAMIĘTAMY WRZESIEŃ 1939”. Zapraszamy do modlitwy i zadumy w tym czasie polecając tych, którzy dziś odpowiadają za formację młodego pokolenia : rodziców ,nauczycieli, wychowawców i  katechetów.