Wizyta Duszpasterska 2020

Wizytę duszpasterską – tzw. kolędę rozpoczniemy w czwartek,

02 stycznia 2020.

 

Zwyczaj odwiedzania przez kapłanów domów wiernych ma swoją długą historię. Pisał o tym już
w III wieku św. Atanazy. Spopularyzowano je w głębokim średniowieczu, a zdaniem wielu historyków Kościoła, to właśnie wizyty duszpasterskie dały podwaliny pod organizację parafii na terenach Polski. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się także w zapisie Ewangelii. U św. Łukasza czytamy, że Chrystus poleca swoim uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (por. 10, 1-12). Do dziś uważa się, że osoby przyjmujące księdza po kolędzie dają publiczne świadectwo swojego przywiązania do Kościoła.

Jak się przygotować?

Znawca dobrych manier i obyczajów – Stanisław Krajski wyjaśnia, jak bezkolizyjnie, a z klasą przejść przez wizytę kolędową. Odpowiednio przygotowany stół to podstawa, obecność całej rodziny mile widziana. I tylko rodziny, bowiem tego dnia raczej nie zaprasza się znajomych. Wizyta kolędowa ma dwa aspekty: pierwszy – ma wymiar religijny, drugi – towarzyski, o czym często zapominamy. – Kapłan jest gościem w naszym domu i obowiązują nas wobec niego wszystkie te procedury, które obowiązują wobec każdego gościa – wyjaśnia p. Krajski. Drzwi otwiera księdzu gospodarz i prowadzi do głównego pokoju, gdzie oczekuje go, stojąc, cała rodzina. Tam wita go gospodyni i następuje przywitanie z pozostałymi osobami. Gospodarz powinien rozpocząć rozmowę na jakiś niezobowiązujący temat, ale to ksiądz decyduje o jej kontynuacji. Jeśli się spieszy, może od razu zaproponować modlitwę. Jeśli proponujemy księdzu poczęstunek, a ksiądz nie skorzysta z zaproszenia, bo np. czekają na niego kolejni parafianie – nie wolno go w żaden sposób „szantażować” czy „naciskać” („Obrazimy się na księdza, jeśli ksiądz niczego
u nas nie zje. Pół dnia przygotowywałam kolację specjalnie na tę okazję”), czy namawiać kilkakrotnie do dłuższego pozostania. Nie częstujmy księdza alkoholem i nie namawiajmy go do jego spożycia. Nie możemy jednak też sprawić na księdzu takiego wrażenia, że chcielibyśmy się go pozbyć jak najszybciej.

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę święconą i kropidło. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

 

PLAN  WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2020

              Parafia Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej               

2 I 2020    Czwartek      ul. Partyzantów 2,6,8,10,12; od godz. 1500 

3 I 2020    Piątek            ul. Partyzantów 3,5,9,38,38A; od godz. 1500  

4 I 2020    Sobota           Słonowice;  od godz. 900

7 I 2020    Wtorek           ul. Partyzantów 13,19; od godz. 1500

8 I 2020    Środa             ul. Partyzantów 15,21; od godz. 1500

9 I 2020   Czwartek         ul. Partyzantów 14,16,18; od godz. 1500

10 I 2020  Piątek             ul. Partyzantów 17; od godz. 1500

11 I 2020  Sobota            ul. Budzyńska; od godz. 900

13 I 2020  Poniedziałek   ul. Partyzantów 24,26; od godz. 1500    

14 I 2020  Wtorek           ul. Partyzantów 20,22,; od godz. 1500

15 I 2020  Środa              ul. Partyzantów 36,40,40A; od godz. 1500

16 I 2020  Czwartek        ul. Partyzantów 32,34; od godz. 1500

17 I 2020  Piątek             ul. Przemysłowa, Szkolna; od godz. 1500

18 I 2020  Sobota            ul. Broniewskiego, Słoneczna; od godz. 900

20 I 2020  Poniedziałek  ul. Jana Pawła II, Partyzantów 23; od godz. 1500 

21 I 2020  Wtorek                ul. Szkolna 1,3; od godz. 1500

22 I 2020  Środa                    ul. Szkolna 5,7; od godz. 1500  

23 I 2020  Czwartek          ul. Szkolna 9,11; od godz. 1500  

24 I 2020  Piątek         Wizyta duszpasterska na zaproszenie; od godz. 1500

25 I 2020  Sobota            ul. ks. Stanisława Sikorskiego; od godz. 900