Uroczystość Pierwszej Komunii świętej 2023

Pierwsza Komunia Święta jest ważnym wydarzeniem dla katolików na całym świecie. Jest to moment, w którym dziecko przyjmuje Eucharystię po raz pierwszy. Historia tego sakramentu sięga czasów pierwotnego Kościoła, kiedy chrześcijanie przyjmowali Eucharystię jako Ciało i Krew Chrystusa.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, dzieci przyjmowały Eucharystię tuż po chrzcie. W IV wieku Kościół zaczął jednak wprowadzać wiek, w którym dzieci mogły przyjmować pierwszą komunię. W Europie średniowiecznej, dzieci zaczynały przyjmować pierwszą komunię w wieku 7 lat.

W XVI wieku, Reformacja protestancka doprowadziła do rozłamu w Kościele i do zmiany praktyk dotyczących Pierwszej Komunii. Protestanci zaczęli nauczać, że Eucharystia jest tylko symbolem, a nie rzeczywistym Ciałem i Krwią Chrystusa. W rezultacie, w wielu protestanckich kościołach dzieci nie przyjmują pierwszej komunii.

W Kościele katolickim, praktyka Pierwszej Komunii pozostała niezmienna. Dzieci przygotowywane są do przyjęcia tego sakramentu przez udział w nauce religii, a także przez modlitwę i przygotowanie duchowe. W wielu parafiach, dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii przez rok lub dwa lata, a następnie przyjmują Eucharystię w specjalnej uroczystości z rodzicami i rodzeństwem. Obecnie, wiek, w którym dzieci przyjmują pierwszą komunię, różni się w zależności od kraju i parafii. W Polsce tradycja przyjmowania Pierwszej Komunii Świętej sięga X wieku. Obecnie, dzieci przygotowują się do tego sakramentu przez kilka miesięcy. Przede wszystkim, odbywają one regularne lekcje religii, które pozwalają im na lepsze zrozumienie tego, co dzieje się podczas Mszy Świętej i co oznacza przyjmowanie Eucharystii. Dodatkowo, dzieci uczestniczą w specjalnych rekolekcjach przed Pierwszą Komunią Świętą, podczas których przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu.

W naszej wspólnocie parafialnej dzieci z klas trzecich po przygotowaniu katechetycznym i liturgicznym przez Pana katechetę Piotra Pietrasika,  przyjęły pierwszy raz Pana Jezusa do serca 13 maja 2023 o godzinie 11.oo. Podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. proboszcz Antoni Bialik, dzieci wraz z Rodzicami rodzeństwem dziadkami i rodzicami chrzestnymi powierzyli się w modlitwie Panu Jezusowi miłosiernemu  . dziękujemy Panu Bogu i wszystkim którzy zaangażowali swoje siły i serca, aby dzieci uroczyście, godnie mogły przyjąć Pana Jezusa i nim żyć na co dzień. Zapraszamy do galerii zdjęć:http://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/