Środa Popielcowa – Wielki Post 2022

Wchodzimy w Wielki Post, w czas wzmożonej modlitwy i pokuty, w czas duchowej drogi, podczas której Jezus w swojej tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania uczy nas, jak Boga słuchać, iść za Nim i bardziej kochać. W obliczu trudnych wydarzeń, które przeżywamy Bóg zaprasza nas, swoje umiłowane dzieci do odkrywania Jego miłości, byśmy na nowo wszyscy się łączyli w błaganiu Boga o Jego zmiłowanie i przebaczenie.

Byśmy odkrywali wciąż na nowo, z nowym sercem, że to Bóg, który jest Miłością jest Panem naszego życia i śmierci. Dzięki Światłu Ducha Świętego chce nam ciągle pokazywać, jak wielką miłością nas ukochał, wydając swojego Syna przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, by nas na nowo Sobie przywrócić.

Zaprasza nas Bóg w swojej Miłości, byśmy się jej nie bali, byśmy przyjęli Jego oczyszczenie, by bardziej do Niego należeć. Zaprasza nas do słuchania Słowa Bożego, do praktykowania umartwienia i do hojniejszego dawania siebie bliźnim.

W naszym Kościele Bożego Miłosierdzia zapraszamy na Nabożeństwa Pokutne:

  • w Piątek o godzinie 16.30 Droga Krzyżowa dla Wszystkich,
  • w Piątek o godzinie 19.00 Droga Krzyżowa dla Młodzieży ;
  • w Sobotę o godzinie 10.00 Droga Krzyżowa dla Dzieci ;
  • w Niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16.30 Gorzkie Żale.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej i osobistej modlitwy