Posługa chorym

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”

POSŁUGA CHORYM NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO  W KAZIMIERZY WIELKIEJ

 

Dyżur stały pełni kapelan szpitala – kapłani parafii Miłosierdzia Bożego.

Kontakt pod nr telefonu:  535 002 120

 

Msza Święta  
w każdą niedzielę i święta godz. 7.00 (w okresie wakacji o godz. 15.oo)

kaplica szpitalna na II piętrze

W każdy piątek w Godzinie Miłosierdzia (od godz. 15.00) kapłan odwiedza chorych oczekujących na:
– Sakrament pokuty i pojednania
– Sakra
ment namaszczenia chorych
– Komunię Świętą

Spowiedź św. 
Dla pacjentów szpitala: w każdy piątek (od godz. 15.00) i niedzielę (godz. 7.00 lub 15.00).