Poprzedni proboszczowie

ks. Marian Jakubowski 1999-2012

Ks. Wacław Woźnica 2012-2015