15 sierpnia 2017

BIERZMOWANIE

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?
• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
• przystępować do Sakramentu Pokuty;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety odbył  się 

14 czerwca 2018 o godzinie 17.00

Przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety Sakrament Bierzmowania w naszej parafii   odbył  się 06 kwietnia 2018 w dwóch turach o godzinie 15.00 młodzież ze Szkoły Podstawowej nr. 3 i o 17.00 młodzież z Gimnazjum.

zd (1)
zd (2)

 

UWAGA!!!!!!

Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów dopuszczająca do sakramentu Bierzmowania – materiał obowiązkowy:

Kandydaci przynoszą spięte i wypełnione karty zadań z katechez w kościele (nr 1-8) oraz prezentują następujący zakres wiadomości:

 1. Pacierz
 2. Tajemnice Różańca św.
 3. Co to jest bierzmowanie? Co to jest sakrament? Wymień 7 sakramentów?
 4. Co to jest Pismo św. ? Z ilu ksiąg się składa?
 5. Co to jest grzech? 7 grzechów głównych?
 6. Uczynki co do duszy i ciała?
 7. Co to jest sakrament pokuty? 5 warunków?
 8. 5 przykazań kościelnych?
 9. Wymień 7 Darów Ducha św.?
 10. Kto jest Bp Ordynariuszem naszej diecezji i kogo ma do pomocy z grona Bp?
 11. Pragniemy aby Duch św., którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.
 12. Katecheza nr. 1 Cztery kroki do miłości: usłyszenie, spotkanie, zakochanie , wyznanie? Historia Ani-etapy budowania miłości do chłopaka? Historia Piotra i pytanie Jezusa czy kochasz mnie? 4 razy?? Przygotowanie do bierzmowania to poznanie Jezusa zaprzyjaźnienie się z Nim i pokochanie Go
 13. Katecheza nr 2 Bóg mówi słuchaj Go: czytanie Słowa Bożego. Wymień 5 obowiązków chrześcijanina wobec Biblii? (słuchanie, czytanie, studiowanie, uczenie się na pamięć, posłuszeństwo). Metoda studiowania Biblii? ( pięć palców- kciuk-wskazówki dla życia, wskazujący- o grzechu, środkowy -główna myśl fragmentu Pisma św., serdeczny – o Bożej miłości, mały palec pytający-czego w tym fragmencie Pisma nie rozumiem.
 14. Katecheza nr 3 Mów do Niego-modlitwa. Jak nazywa się metoda modlitwy- lectio divina? Jak sie do niej przygotować?(odp.: miejsce, czas, pozycja w czasie modlitwy, tekst, przebieg. Jakie są 3 główne elementy: czytanie- lectio, medytacja- medytatio, modlitwa- oratio.)
 15. Katecheza nr 4 Dotknij Go: sakramenty. Wymień 7, podziel na wtajemniczenia, uzdrowienia, w służbie komunii?
 16. Katecheza nr 5 Jego miłość jest inna. Jaka potrzeba jest mocno wpisana w serce człowieka? Jakie są 2 rodzaje miłości?(warunkowa- kocham, bo… i bezwarunkowa- Kocham.)
 17. Katecheza nr 6 Grzech niszczy. Wszystko. Czy grzech powoduje, że kończy się miłość Boga? Na czym polega grzech? Jakie znasz warunki sakramentu pojednania?
 18. Katecheza nr 7 Jesus zbawia. Tylko On. W jakich obrazach zostały przedstawione 3 rodzaje chrześcijaństwa? Co one oznaczają ? w jaki sposób możemy się zbawić? (1 wiedza o Jezusie – za mało,2 przykład Jezusa za mało, On sam – TAK -wchodzi w życie by je ratować.)
 19. Katecheza nr 8 Podejmij decyzję. Zaproszenie Jezusa w swoje życie – dary Ducha św.?
 20. Katecheza nr 9 Duch Święty. Jakimi słowami określa się Ducha św.? (Paraklet – pocieszyciel, Duch-prawdy, obietnicy ,Chrystusa, chwały). Charyzmat – bezinteresowny dar?
 21. Katecheza nr 10 Bierzmowanie – definicja, imię – życiorys swojego patrona ogólne wiadomości?