15 sierpnia 2017

BIERZMOWANIE

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?
• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
• przystępować do Sakramentu Pokuty;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kaletę odbył  się 

14 czerwca 2018 o godzinie 17.00

Zaproszenie

W niedziele o godz. 12,00   zapraszam kandydatów do bierzmowania na Eucharystię i katechezę formacyjną . Obecność obowiązkowa. 

Ks Sylwester

Planowany sakrament Bierzmowania naszej młodzieży będzie dnia 06.04.2018 w dwóch grupach: pierwsza o godzinie 15.00 i druga o godzinie 17.00 przez posługę ks. Bp. Andrzeja Kalety.

Kandydaci przygotowujący się do sakramentu Bierzmowania

– podział na grupy

Grupa nr 1

 1. B Patryk
 2. B Bartłomiej
 3. B Mateusz
 4. B Karol
 5. C Dominik
 6. G Wiktoria
 7. H Bartosz
 8. J Julia
 9. J Kacper
 10. K Bartłomiej
 11. K Magdalena
 12. K Daniel
 13. K Natalia
 14. L Jakub
 15. M Roksana
 16. M Michał
 17. P Roksana
 18. P Natalia
 19. P Ewelina
 20. S Gabriela
 21. W Wiktoria
 22. W Wiktoria
 23. Z Mateusz
 24. Z Gabriela
 25. Ż Gabriela

Grupa nr 2

 1. A Arkadiusz
 2. B Julia
 3. B Julia
 4. B Bartosz
 5. C Sara
 6. C Kamil
 7. G Kamila
 8. G Marta
 9. G Patryk
 10. G Dawid
 11. K Łukasz
 12. K Kamila
 13. K Wiktoria
 14. K Sylwester
 15. K Dominik
 16. M Karolina
 17. M Dominik
 18. O Gabriela
 19. P Emilia
 20. P Alan
 21. S Dominik
 22. S Aleksandra
 23. W Wiktoria
 24. Z Aleksander

Grupa nr 3

 1. B Julia
 2. C Kacper
 3. C Lamine Oliwier
 4. G Oskar
 5. G Adam
 6. G Roksana
 7. J Nikola
 8. J Wojciech
 9. K Mateusz
 10. K Roksana
 11. K Amelia
 12. M Oliwier
 13. M Jakub
 14. M Joanna
 15. O Agnieszka
 16. P Gabriela
 17. R Kinga
 18. S Aleksandra
 19. S Sandra
 20. Ś Jakub
 21. W Małgorzata
 22. W Oskar
 23. W Sylwia
 24. Ż Julia

Przyrzeczenia z okazji sakramentu bierzmowania

W sakramencie bierzmowania Jezus Chrystus umacnia mnie Duchem Świętym, abym stawał się dojrzałym i świadomym chrześcijaninem. Pragnę wiernie kierować się Duchem Mądrości i Rozumu, Duchem Rady i Męstwa, Duchem Umiejętności, Pobożności i Posłuszeństwa wobec Boga. Chcę słowem i czynem być wiernym i odważnym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii.

Chcę też mądrze i odpowiedzialnie kierować własnym życiem, wybierając to co wartościowe, a nie to co łatwe. Pragnę szanować życie i zdrowie, które Bóg mi powierzył. Dlatego postanawiam trwać w abstynencji od alkoholu, nikotyny i innych substancji, które szkodzą zdrowiu oraz oszukują, bo wypaczają ludzką świadomość i uczucia. Chcę roztropnie unikać środowisk i okoliczności, które sprzyjają sięganiu po alkohol oraz będę usilnie modlił się o łaskę wytrwania w tym postanowieniu. Proszę o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Własnoręczny podpis kandydata

Ps. Cały tekst przepisujemy własnoręcznie na papierze białym formatu A4- estetycznie, schludnie i bez błędów, będziemy je przekazywać ks. Biskupowi  na bierzmowaniu!!!!!!!!!