15 sierpnia 2017

BIERZMOWANIE

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?
• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
• przystępować do Sakramentu Pokuty;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kaletę odbył  się 

14 czerwca 2018 o godzinie 17.00

Zaproszenie

W niedzielę o godz. 12.00   zapraszam kandydatów do Bierzmowania na Eucharystię i katechezę formacyjną . Obecność obowiązkowa. 

Ks Sylwester

Planowany sakrament Bierzmowania naszej młodzieży będzie dnia 06.04.2018 w dwóch grupach: pierwsza o godzinie 15.00 i druga o godzinie 17.00 przez posługę ks. Bp. Andrzeja Kalety.

Przyrzeczenia z okazji sakramentu bierzmowania

W sakramencie bierzmowania Jezus Chrystus umacnia mnie Duchem Świętym, abym stawał się dojrzałym i świadomym chrześcijaninem. Pragnę wiernie kierować się Duchem Mądrości i Rozumu, Duchem Rady i Męstwa, Duchem Umiejętności, Pobożności i Posłuszeństwa wobec Boga. Chcę słowem i czynem być wiernym i odważnym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii.

Chcę też mądrze i odpowiedzialnie kierować własnym życiem, wybierając to co wartościowe, a nie to co łatwe. Pragnę szanować życie i zdrowie, które Bóg mi powierzył. Dlatego postanawiam trwać w abstynencji od alkoholu, nikotyny i innych substancji, które szkodzą zdrowiu oraz oszukują, bo wypaczają ludzką świadomość i uczucia. Chcę roztropnie unikać środowisk i okoliczności, które sprzyjają sięganiu po alkohol oraz będę usilnie modlił się o łaskę wytrwania w tym postanowieniu. Proszę o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Własnoręczny podpis kandydata

Ps. Cały tekst przepisujemy własnoręcznie na papierze białym formatu A4- estetycznie, schludnie i bez błędów, będziemy je przekazywać ks. Biskupowi  na bierzmowaniu!!!!!!!!!

WSZYSCY KANDYDACI  DO BIERZMOWANIA SA ZOBOWIĄZANI DO UCZESTNICTWA W DRODZE KRZYŻOWEJ W KAŻDY PIĄTEK WIELKIEGO POSTU O GODZINIE 19.00

Kandydaci przyjmujący Sakrament Bierzmowania o godz. 15.00

( UWAGA!!!!  Lista może ulec zmianie)

 1. A Arkadiusz
 2. B Bartłomiej
 3. B Bartosz
 4. B Julia
 5. B Julia
 6. B Mateusz
 7. B Patryk
 8. C Dominik
 9. C Kacper
 10. C Kamil
 11. C Lamine
 12. C Sara
 13. G Oskar
 14. G Adam
 15. G Kamila
 16. J Nikola
 17. J Wojciech
 18. K Kamila
 19. K Amelia
 20. K Dominik
 21. K Łukasz
 22. K Mateusz
 23. K Roksana
 24. M Dominik
 25. M Joanna
 26. M Oliwier
 27. O Agnieszka
 28. O Gabriela
 29. P Ewelina
 30. R Kinga
 31. S Aleksandra
 32. S Dominik
 33. S. Miłosz
 34. Ś Jakub
 35. W Małgorzata
 36. W Oskar
 37. W Sylwia
 38. W Wiktoria
 39. W Wiktoria
 40. Ż Julia

Kandydaci przyjmujący Sakrament Bierzmowania o godz. 17.00

( UWAGA!!!!  Lista może ulec zmianie)

 1. B Julia
 2. B Karol
 3. G Dawid
 4. G Marta
 5. G Patryk
 6. G Wiktoria
 7. H Bartosz
 8. J Julia
 9. J Kacper
 10. K Bartłomiej
 11. K Daniel
 12. K Magdalena
 13. K Natalia
 14. K Sylwester
 15. K Wiktoria
 16. L Jakub
 17. M Jakub
 18. M Karolina
 19. M Michał
 20. M Roksana
 21. P Alan
 22. P Emilia
 23. P Gabriela
 24. P Natalia
 25. P Roksana
 26. S Aleksandra
 27. S Gabriela
 28. S Sandra
 29. W Bartek
 30. W Wiktoria
 31. Z Aleksander
 32. Z Gabriela
 33. Z Mateusz
 34. Ż Gabriela
 35. G Roksana
 1. Bierzmowanie – przygotowanie bliższe:
 • Nowenna codziennie o godzinie 17.00 dla wszystkich kandydatów i rodziców
 • Próby przed sakramentem Bierzmowania:

Poniedziałek   01.04.2019    15.30 klasy VIII i 17.30 klasy III Gim

Wtorek            02.04.2019     15.30 klasy VIII i 17.30 klasy III Gim

Czwartek         04.06.2019     Próby generalne o 15.00 dla klas VIII i o 16.00 dla klas III Gimnazjum

 • Czwartek 06.2019 – Sakrament Pokuty i Pojednania dla Kandydatów , Rodziców i najbliższych w godz. 18.30 -19.30.
 • Piątek 04.2019  Sprzątanie Kościoła  od 17.45-19.00

19.00 Droga Krzyżowa dla Kandydatów

Sobota  06.04.2019 Sakrament Bierzmowania  przez posługę ks Bp Andrzeja Kalety o  godz.15.00 młodzież klas VIII Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II o godz. 17.00 młodzież klas III Gimnazjum Noblistów Polskich w Kazimierzy wielkiej. Serdecznie zapraszamy!!!!!