15 sierpnia 2017

BIERZMOWANIE

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?
• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
• przystępować do Sakramentu Pokuty;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Podział na grupy kandydatów do Bierzmowania 

 Grupa  1 animator: Dominik Guczał – spotkania pierwsza sobotę po katechezie w Kościele,
o 10.00 na salce na plebanii.

 • Błajszczak Olaf
 • Bober Angelika
 • Bojko Mateusz
 • Fryt Kacper
 • Gajda Dominik
 • Galus Aleksander
 • Kłos Julita

 

Grupa  2  Animator : Agnieszka Kusak  – spotkania drugą sobotę po katechezie w Kościele, o 10.00 na salce na plebanii.

 • Komnata Dawid
 • Kozieł Jakub
 • Kozik Natalia
 • Kucięba Julka
 • Kuziński Mateusz
 • Łokas Katarzyna
 • Łukasiewicz Adam

Grupa nr 3 Animator : Patryk Podziomski spotkania trzecią sobotę po katechezie w Kościele,
o 10.00 na salce na plebanii.

 • Marciszewska Aleksandra
 • Nowak Aleksandra
 • Nowak Norbert
 • Parys Norbert
 • Pietrachowski Hubert
 • Porębski Bartosz
 • Porębski Sebastian

Grupa nr 4 Animator: Kasia Gurnicz – spotkania czwartą sobotę po katechezie w Kościele,
o 10.00 na salce na plebanii.

 • Pyszyński Dawid
 • Sendek Gabrysia
 • Słoka Julia
 • Słoka Oliwia
 • Szpak Seweryn
 • Tarczyńska Martyna
 • Wojtaś Natalia
 • Ziomkowski Marek

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kaletę odbył  się 

14 czerwca 2018 o godzinie 17.00