Bierzmowanie

UWAGA

Zgloszenia-kandydata-do-sakramentu-Bierzmowania-2023

Wszystkich kandydatów do sakramentu Bierzmowania zapraszam na spowiedź świętą w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 16.30 oraz na Eucharystię połączoną z katechezą w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12.00. Serdecznie zapraszamy

 

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania?
• w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
• przystępować do Sakramentu Pokuty;
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
• zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych,  nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
• odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

Kto może zostać świadkiem przy Bierzmowaniu?
Świadkami przy Bierzmowaniu mogą być osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”).
Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

Wymagane dokumenty:
Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu (ewentualnie pamiątka chrztu).
W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Katechezy przygotowujące do pobrania dla kandydatów:

Katecheza do bierzmowania nr 8

Katecheza do bierzmowania nr 7

Katecheza do bierzmowania nr 6

Katecheza do bierzmowania nr 5

Katecheza do bierzmowania nr 4

Katecheza do bierzmowania nr 3

Katecheza do bierzmowania nr 2

Katecheza do bierzmowania nr 1

 

Rozmowa kwalifikacyjna kandydatów do bierzmowania w Parafii Bożego Miłosierdzia Kazimierza Wielka – materiał obowiązkowy:

Kandydaci przynoszą spięte karty zadań z katechez w kościele (nr 1-7)

 1. Pacierz
 2. Tajemnice Różańca św.
 3. Co to jest bierzmowanie? Co to jest sakrament? Wymień 7 sakramentów?
 4. Co to jest Pismo św. ? Z ilu ksiąg się składa?
 5. Co to jest grzech? 7 grzechów głównych?
 6. Uczynki co do duszy i ciała?
 7. Co to jest sakrament pokuty? 5 warunków?
 8. 5 przykazań kościelnych?
 9. Wymień 7 Darów Ducha św.?
 10. Kto jest Ks. Bp naszej diecezji i kogo ma do pomocy?
 11. Pragniemy aby Duch św., którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.
 12. Katecheza nr. 1 Cztery kroki do miłości: usłyszenie, spotkanie, zakochanie , wyznanie? Historia Ani-etapy budowania miłości do chłopaka? Historia Piotra i pytanie Jezusa czy kochasz mnie? 4 razy?? Przygotowanie do bierzmowania to poznanie Jezusa zaprzyjaźnienie się z Nim i pokochanie Go
 13. Katecheza nr.2 Bóg mówi słuchaj Go: czytanie Słowa Bożego. Wymień 5 obowiązków chrześcijanina wobec Biblii? (słuchanie, czytanie, studiowanie, uczenie się na pamięć, posłuszeństwo). Metoda studiowania Biblii? ( pięć palców- kciuk-wskazówki dla życia, wskazujący- o grzechu, środkowy -główna myśl fragmentu Pisma św., serdeczny – o Bożej miłości, mały palec pytający-czego w tym fragmencie Pisma nie rozumiem.
 14. Katecheza nr.3 Mów do Niego-modlitwa. Jak nazywa sie metoda modlitwy- lectio divina? Jak się do niej przygotować?(odp.: miejsce, czas, pozycja w czasie modlitwy, tekst, przebieg. Jakie są 3 główne elementy: czytanie- lectio, medytacja- medytatio, modlitwa- oratio.)
 15. Katecheza nr4 Dotknij Go: sakramenty. Wymień 7, podziel na wtajemniczenia, uzdrowienia, w służbie komunii?
 16. Katecheza nr5 Jego miłość jest inna. Jaka potrzeba jest mocno wpisana w serce człowieka? Jakie są 2 rodzaje miłości?(warunkowa- kocham, bo… i bezwarunkowa- Kocham.)
 17. Katecheza nr 6 Grzech niszczy. Wszystko. Czy grzech powoduje ze kończy się miłość Boga? Na czym polega grzech? Jakie znasz warunki sakramentu pojednania?
 18. Katecheza nr 7 Jezus zbawia. Tylko On. W jakich obrazach został przedstawione 3 rodzaje chrześcijaństwa? Co one oznaczają ? w jaki sposób możemy się zbawić? (1 wiedza o Jezusie – za mało,2 przykład Jezusa za mało, On sam – TAK -wchodzi w życie by je ratować.)

 

Sakrament Bierzmowania przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety odbył  się 

14 czerwca 2018 o godzinie 17.00

Przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety Sakrament Bierzmowania w naszej parafii   odbył  się 06 kwietnia 2018 w dwóch turach o godzinie 15.00 młodzież ze Szkoły Podstawowej nr. 3 i o 17.00 młodzież z Gimnazjum.

zd (1)
zd (2)

 

Przez posługę ks. Biskupa Andrzeja Kalety Sakrament Bierzmowania w naszej parafii   odbył  się 12 czerwca 2022  o godzinie 17.00

 

 

 Nowenna przed sakramentem Bierzmowania

Przez dziewięć dni poprzedzających bierzmowanie czytaj Biblię i módl się (za siebie i innych kandydatów) do Ducha Świętego w nowennie.

Każdego dnia: 1. Odmów „Modlitwę wstępną” 2. Znajdź fragment Pisma Świętego przypadający na dany dzień, przeczytaj go uważnie, rozważ (możesz użyć metody modlitwy poznanej w katechezie trzeciej) 3. Odmów modlitwę przypadającą na dany dzień. 4. Odmów „Modlitwę końcową” poprzedzoną „Ojcze nasz…”.

Możesz także poprzestać na swojej dłuższej osobistej, spontanicznej modlitwie opartej na przeczytanych fragmentach z Biblii.

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na poszczególne dni nowenny:

W pierwszym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: J 7,37-39

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

W drugim dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Tt 3,5b-7

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

W trzecim dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 12,13

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

W czwartym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 2Kor 1,21-22

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

W piątym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Rz 8,26-27

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

W szóstym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Ga 5,13-25

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

W siódmym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 6,15-20

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

W ósmym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: 1Kor 2,7-15

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

W dziewiątym dniu:

Znajdź, przeczytaj i rozważ: Dz 2,1-4

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Modlitwa na zakończenie

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.