Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – 11maja 2024

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Znaczenia sakramentu

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy świętej.

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu.

Pierwsza Komunia Święta w naszej Parafii Miłosierdzia Bożego

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla całej parafii i dla każdej  rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.

Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.

Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć swojemu dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katecheza szkolna i nauki parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza Święta w naszym kościele , która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W sobotę 12 maja o godzinie 11.00 dzieci klas trzecich Szkoły Podstawowej Jana Pawła II wraz z Rodzicami i opiekunami, wychowawcami i najbliższymi sercu w naszej wspólnocie parafialnej przyjęły Pana Jezusa pierwszy raz do serc. Otaczamy je modlitwa i najbliższych i życzymy alby Pan Jezus zawsze gościł w ich sercach. Zapraszamy do galerii zdjeć:https://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/

.