Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – nowi ministranci i akolici

Odnowić wszystko w Chrystusie! – to istota Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata

Sample

Uroczystość Chrystusa Króla obchodzimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w tym roku przypada w 26 listopada. Sensem tego święta jest odnowa świata w Chrystusie. Chodzi też o zrozumienie królewskiej misji Jezusa, która wyraża się w służbie oraz w ofierze za innych. Święto to ma służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej. W tym roku już po raz drugi w uroczystość Chrystusa Króla obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach.

Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego: przypadła ona wówczas na 11 grudnia. Sensem tego nowego święta, jak wyjaśniał papież w encyklice „Quas primas”, było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan, jak i całych społeczności. Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem Piusa XI – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. W 1969 r. papież Paweł VI podniósł święto Chrystusa Króla do rangi uroczystości, a więc najwyższej wagi obchodu liturgicznego w Kościele, postulując czcić Chrystusa jako Króla Wszechświata. Po reformie liturgicznej uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę przed Adwentem, czyli ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

W naszej wspólnocie parafialnej jest to szczególna uroczystość połączona z przyjęciem nowych kandydatów do grona ministrantów. Po ponad rocznym przygotowaniu czterech kandydatów czyli Seweryn Psica, Nikodem Rubacha, Jakub Cichy i Kacper Pawlik zostali uroczyście zaprzysiężeni i włączeni do grona ministrantów naszej parafii. Z wielka radością byli witani przez starszych kolegów i całą wspólnotę parafialna na czele z Ks. Proboszczem Antonim i ks Sylwestrem .  W wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w parafii św. Wojciecha w Kielcach przez posługę ks. Bp Andrzeja Kalety zostało ustanowionych czterech akolitów z naszych starszych ministrantów. Są nimi: Mikołaj Chaber, Patryk Topór, Antoni Gorczyca i Marcin Mirewski. Gratulujemy serdecznie naszym starszym ministrantom nowego ustanowienia i podniesienia ich przez ks Bp do rangi akolitów parafialnych pomagających przy  ołtarzu i posłudze kapłanom podczas sprawowania Eucharystii. Zapraszamy do galerii zdjęć:http://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/