Zapraszamy na Rekolekcje wielkopostne 31.03.2023 do 02.04.2023

Czym są rekolekcje?

Sakrament Pokuty dn. 02.04.2023 w godzinach 8.30-12.00 i 15.00-17.00 oraz wieczór konfesjonałów 19.00 -22.00

 

Najprościej można powiedzieć, że rekolekcje to sposób poszukiwania Boga przez doświadczenia i formy spotkania inne niż te, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Rekolekcje są formą bardzo indywidualną, osobistą. Jest ich wiele do wyboru, są młodzieżowe, biblijne, męskie, żeńskie czy np. parafialne. Trwają od kilku do kilkunastu dni. Niektóre zakładają częściowe lub całkowite milczenie, inne wypełniają śpiewy, konferencje i dyskusje. Bogactwo możliwości sprawia, że zagubionym łatwiej odnaleźć się na drodze do Boga.

Dlaczego warto brać udział w rekolekcjach?

– Rekolekcje to inny sposób obcowania z Bogiem. Pomagają wyjść z duchowego kryzysu, wypełniają pustkę w sercu. Człowiek uczestniczy w rekolekcjach, żeby coś odszukać (często samego siebie), pomodlić się, w czymś się upewnić. Ludzie nie przychodzą na rekolekcje bez powodu. Czują potrzebę rozmowy z Bogiem, szukają pociechy, oderwania się od zwykłego życia, pośpiechu, telewizji. Jest to też sposób na bycie sam na sam z Panem, nawet w samotności i ciszy. Ludzie chcą po prostu mieć taką szansę, nikt ich do tego nie zmusza. Rekolekcje to takie szukanie drogi do Chrystusa, który jest w ich centrum, podczas codziennej Mszy św. i modlitwy.

Czy do rekolekcji należy się jakoś szczególnie przygotowywać?

–  To nie jest wyprawa w Himalaje ani maraton. Wystarczy chcieć wziąć w nich udział i mieć otwarte serce na to, co się dzieje i uszy na to, co się słyszy. Nie można powiedzieć, że przed rekolekcjami trzeba zrobić to, to i to, bo inaczej nie przeżyje się ich dobrze i nie skorzysta ze wszystkiego co oferują. Najważniejsza jest otwartość na Boga. Za Przewodnikiem Katolickim zapraszamy do otwartości i pełnego zaangażowania w czasie naszych rekolekcji parafialnych, których plan wygląda następująco:                                                                    

Piątek: 31 marca 2023

  9.00. Msza Św. z nauką dla dzieci   

 (Szkoła  Podst. nr 3.  im. Jana Pawła II  KL. I – VI  )

12.00. Msza Św. z nauką dla młodzieży

(Szkoła Podst. nr.3. im. Jana Pawła II kl. VII , VIII oraz Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej)

17.30.DROGA  KRZYŻOWA

18.00. Msza Św. z nauką dla wszystkich

Sobota: 1 kwietnia 2023  (Dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania 8.30 -12.00 i 15.00-17.00)

  9.00. Msza Św. z nauką dla wszystkich

11.00. Msza Św. z nauką dla chorych połączona z Sakramentem Namaszczenia

15.30. Msza Św. z nauką dla wszystkich.

17.00. Msza Św. z nauką dla wszystkich.

19.00 –  22.00  Wieczór Konfesjonałów.

Niedziela Palmowa  2 kwietnia 2023

8.00.  Msza Św. z nauką dla wszystkich.

10.00.  Msza Św. z nauką dla dzieci.

12.00.  Msza Św. z nauką dla młodzieży.

16.30. GORZKIE ŻALE

17.00.  Msza Św. z nauką dla wszystkich.     

Poprowadzi je dla nas Ks. Dariusz Gącik  – Oficjał Sądu Diecezjalnego w Kielcach

                                                               „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”