Chrystus Zmartwychwstał Alleluja !!!!

 

„ Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, a zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”   ( Św. Jan Paweł II ).

Przez Zmartwychwstanie Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. W tym trudnym czasie niepewności i obaw potrzebujemy umocnienia i światła nadziei. Niech Zmartwychwstały Chrystus umocni w naszych sercach wiarę i płynącą z niej nadzieję , że nie ma takiego problemu, którego Jezus nie mógłby rozwiązać. I nie ma takiej choroby ani takiego grzechu, z którego Jezus nie mógłby wyprowadzić. Radosnych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy każdej i każdemu z Was.                                                                           Duszpasterze