Triduum Paschalne 2019

 

TRIDUUM SACRUM

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota trzy najważniejsze dni w życiu chrześcijanina. W tych trzech dniach kontemplujemy tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Wielki Czwartek– uobecnia się wśród nas wydarzenie z Wieczernika, w czasie, którego Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, oraz polecił go sprawować kapłanom „na swoją pamiątkę”. Jako wyraz naszej radości i wdzięczności za te dwa dary śpiewamy w czasie mszy św. hymn „Chwała na wysokości Bogu”, który był opuszczany przez cały okres Wielkiego Postu; odzywają się również dzwony, by podkreślić podniosły nastrój tego dnia.

Wielki Piątek– to szczególny dzień śmierci  Pan Jezus na krzyżu. Nie sprawuje się w ten dzień Eucharystii, ołtarz obnażony w Wielki Czwartek pozostał tak do ceremonii Wielkiego Piątku , która koncentruje się na adoracji krzyża świętego, stanowiącego misterium Męki i Śmierci Pana Jezusa.

Wielka Sobota jest dniem spoczynku Pana w grobie. Jest to dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W dniu tym nie ma nic z żałoby, nic ze smutku, ale cicha wewnętrzna radość płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei wypełnienia wszystkiego co zapowiedział. Gromadzimy się w świątyni aby wspólnie przeżyć liturgię Wigilii Paschalnej Wielkiej Nocy. Jest to naprawdę Wielka Noc bo w niej dokonało się najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście (Pascha) ze śmierci do nowego życia przez Zmartwychwstanie. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. Liturgia pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda i uczta.

Zapraszamy do galerii zdjęć…..http://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/