Sierpień miesiącem trzeźwości

W tym szczególnym miesiącu sierpniu jak co roku obejmujemy naszą modlitwa wszystkich, którzy mogą być zagrożeni alkoholizmem i łączymy się z apelem Ks Biskupa TADEUSZA BRONAKOWSKIEGO

„Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu w sierpniu, w miesiącu wielkich patriotycznych rocznic i świąt Maryjnych (…). Pokażmy, że jesteśmy gotowi bronić wolności, wyrzekając się tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypracujemy w sobie cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem dla młodych, autorytetami tak bardzo potrzebnymi w sytuacji upadku wartości. Niech decyzja o zachowaniu abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się początkiem błogosławionej drogi trzeźwości dla wszystkich rodaków w kraju i poza jego granicami. Bez praktykowania świadomej abstynencji przez wielu Polaków nie będzie trzeźwej Polski” – zaznaczył ks. bp Tadeusz Bronakowski