Pielgrzymka Sanktuaria Bałkanów

Serdecznie dziękujemy wszystkim czcigodnym Pielgrzymom, którzy uczestniczyli w pątniczym szlaku Sanktuaria Bałkanów i polecamy wszystkich opiece Matki Bożej Królowej Pokoju. Organizatorzy i kapłani. Bóg zapłać