Peregrynacja Obrazu św. Józefa Opiekuna Rodzin 19-26.06.2021

Peregrynacja obrazu Świętego Józefa  Opiekuna Rodzin w parafii Bożego Miłosierdzia w Kazimierzy Wielkiej

 

Sobota 19 czerwca 2021

Przyjęcie Obrazu św. Józefa Opiekuna Rodzin

16.30 Przyjęcie obrazu na ulicy Jana Pawła II

Procesja do Kocioła

16.50 Przywitanie obrazu św. Józefa opiekuna rodzin przez ks. Proboszcza i  Przedstawicieli  Rodzin naszej parafii

17.00 Eucharystia za wstawiennictwem św. Józefa opiekuna Rodzin w intencji wszystkich parafian

19.00 Czuwanie przed wizerunkiem św. Józefa zawierzenie wszystkich matek

21.00 Apel Jasnogórski

Niedziela 20 czerwca 2021

Dzień modlitwy i zawierzenia św. Józefowi wszystkich Rodzin – błogosławieństwo indywidualne

Eucharystia z homilią o godz.  8.00    10.00    12.00     17.00   i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

18.00 Czuwanie z zawierzeniem św. Józefowi wszystkich wdów i wdowców naszej parafii

19.00 Apel Jasnogórski

Poniedziałek 21 czerwca 2021

7.00  Eucharystia z modlitwą do św. Józefa patrona Rodzin

8.00 -15.00 Adoracja indywidualna

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 Eucharystia z homilią przez wstawiennictwo św. Józefa za osoby samotne

18.00 Czuwanie przed obrazem i zawierzenie osób samotnych opiece św. Józefa

19.00 Apel Jasnogórski

Wtorek 22 czerwca 2021

7.00  Eucharystia z modlitwą do św. Józefa patrona Rodzin

8.00 -15.00 Adoracja indywidualna

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 Eucharystia z homilią przez wstawiennictwo św. Józefa za  dzieci i młodzież naszej parafii

18.00 Czuwanie przed obrazem i zawierzenie  dzieci i młodzieży  opiece św. Józefa – schola

19.00 Apel Jasnogórski

Środa  23 czerwca 2021

7.00  Eucharystia z modlitwą do św. Józefa patrona Rodzin

8.00 -15.00 Adoracja indywidualna

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 Eucharystia z homilią przez wstawiennictwo św. Józefa za  Rodziny naszej parafii

18.00 Czuwanie przed obrazem i zawierzenie  wszystkich rodzin  opiece św. Józefa

19.00 Apel Jasnogórski

Czwartek 24 czerwca 2021 

7.00  Eucharystia z modlitwą do św. Józefa patrona Rodzin

8.00 -15.00 Adoracja indywidualna

11.00 Eucharystia z zawierzeniem osób chorych św. Józefowi –   połączona  z sakramentem namaszczenia chorych

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 Eucharystia z homilią przez wstawiennictwo św. Józefa  w intencji powołań do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego z naszej parafii oraz zawierzenie kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii

18.00 Czuwanie  i różaniec  przed obrazem św. Józefa połączony z  modlitwa o powołania z naszej parafii

19.00 Apel Jasnogórski

Piątek 25 czerwca 2021

7.00  Eucharystia z modlitwą do św. Józefa patrona Rodzin

8.00 -15.00 Adoracja indywidualna

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00 Eucharystia z homilią przez wstawiennictwo św. Józefa za  ojców naszej parafii

18.00 Czuwanie  i Litania przed obrazem i zawierzenie   ojców  opiece św. Józefa

19.00 Apel Jasnogórski

Sobota 26 czerwca 2021  

Pożegnanie Obrazu św. Józefa Opiekuna Rodzin

7.00  Eucharystia z modlitwą do św. Józefa patrona Rodzin

8.00 -15.00 Adoracja indywidualna

15.00 Eucharystia na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa– zawierzenie całej parafii Jego opiece