Pan Zmartwychwstał, Alleluja!!!!

Każdy z nas chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to znaczy przyjmuje prawdę, że trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus powstał z grobu żywy i chwalebny, i wiele razy, zanim wstąpił do nieba, ukazywał się swoim uczniom i przebywał z nimi. To wydarzenie potwierdza wiarygodność chrześcijaństwa.

Chrystus Zmartwychwstał ! Prawdziwie Zmartwychwstał ! ALLELUJA !!

Zmartwychwstały Chrystus znów zapewnia, że żyje – a my
w Nim , że zwycięża – a my w Nim. Łączymy się w duchowym zamyśleniu nad tajemnicą Krzyża i Zmartwychwstania, czyli Obfitego Odkupienia.

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom na czas świąteczny i dni powszednie, wewnętrznej mocy jaka napełniała pierwszych uczniów, aby z przekonaniem odpowiedzieć: Ty jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Niech zwycięski Chrystus pozwala we wszystkich trudach dnia codziennego rozpoznać, Jego Obecność ,która niesie radość i pokój serca.

Duszpasterze