Kazimierskie Stowarzyszenie „Amazonki” – podziękowanie

Z serca dziękujemy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego za bezinteresowną pomoc, życzliwość i okazaną ofiarność. Podczas zbiórki niedzielnej dn. 08.08.2021 zebrano 4340 złotych na pomoc jednej z Amazonek, u której nastąpił powrót choroby. Bóg zapłać.

Kazimierskie Stowarzyszenie „Amazonki ” w Kazimierzy Wielkiej