Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

W dniu 19 października 2018 r o godzinie 10.00 w  Kościele parafialnym zgromadziliśmy się z cała wspólnotą Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II na Eucharystii pod przewodnictwem J. E. Ks Bp Andrzeja  Kalety – bp. pomocniczego diecezji kieleckiej w raz z Ks Marianem Jakubowskim byłym proboszczem naszej parafii oraz ks Antonim Bialikiem obecnym proboszczem i wizytatorem dekanalnym. Wszyscy zebrani: dzieci, młodzież, nauczyciele i pracownicy składaliśmy dziękczynienie za 50 lat istnienia szkoły, której patronuje dziś już św. Jan Paweł II. Ks Bp zachęcał w homilii, abyśmy byli naśladowcami wielkiego Patrona w kształtowaniu młodego pokolenia na wzór Michała Anioła rzeźbiącego posag Mojżesza. Prosił ks Biskup Andrzej, abyśmy wytrwale i odpowiedzialnie formowali dzieci i młodzież w duchu Ewangelii. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć:http://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/