Historia Parafii

Rys historyczny:
Nasza wspólnota parafialna jest jedną z najmłodszych w naszej diecezji. W miarę rozbudowy miasta macierzysta świątynia parafialna Podwyższenia Krzyża w Kazimierzy Wielkiej nie mogła pomieścić coraz większej liczby wiernych. W sierpniu 1999 r., dostrzegając potrzeby duszpasterskie, bp Kazimierz Ryczan erygował nową parafię. Przez pierwszy rok Msze św. były sprawowane na placu.

Już w maju 2000 r. rozpoczęto budowę kaplicy, którą ukończono w grudniu, potem wzniesiono plebanię. Plac dla parafii przekazała Rada Miasta i Gminy już rok wcześniej. –Wnętrze kaplicy jest skromne. Nie ma żadnego przepychu. Wiele elementów wystroju, jak i wyposażenia ufundowali sami parafianie. Piękny obraz Jezusa Miłosiernego ofiarował ks. Janusz Mularz – proboszcz Cudzynowic.

Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Marian Jakubowski.

Odpust: Miłosierdzia Bożego – II niedziela wielkanocna