Dożynki Parafialne 2021

W niedzielę 29 września w  naszej wspólnocie parafialnej na Mszy świętej o 10.00 zgromadzili się rolnicy  i działkowcy, aby złożyć Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. Wdzięczni jesteśmy mieszkańcom Słonowic za oprawę liturgiczną w tradycyjnych strojach krakowskich oraz dożynkowy  bochen chleba z tegorocznych zbóż i owoce. Dziękujemy wszystkim rolnikom i działkowcom za wspólną modlitwę.

Historia Dożynek

Dożynki zmieniając swój charakter w latach 80. XX wieku, pozostały świętem rolników o charakterze dziękczynnym (religijnym) i odbywają się na Jasnej Górze. Obecnie uroczystości dożynkowe mają zarówno charakter religijny, świecki jak i ludowy, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. W przypadku dożynek o charakterze religijnym podziękowania za plony składane są Panu Bogu i Matce Bożej. 

Ceremoniom dożynkowym przewodniczą Starosta i Starościna dożynkowi. Najpierw wnoszone są wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, polnych kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczają bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Gospodarzowi dożynek. Gospodarzem najczęściej jest kapłan. Następnie składane są symboliczne dary z najnowszych plonów ziemi, warzywa, owoce i kwiaty – często stanowią one pracę lokalnych rolników. W przypadku kiedy uroczystość ma charakter religijny, odprawiany jest obrzęd liturgiczny błogosławieństwa wieńca i plonów ziemi. Zwyczajem stały się też ostatnio liczące wielu uczestników pielgrzymki chłopskie do miejsc kultu religijnego, zwłaszcza do sanktuariów maryjnych, a w tym do sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie. Tu odbywają się największe i najbardziej uroczyście obchodzone uroczystości dożynkowe. Uczestniczą w nich tłumy pielgrzymów i delegacje rolnicze z całej Polski, w tradycyjnych strojach z darami z płodów ziemi, z wieńcami i chlebami upieczonymi z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów.