Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!!! Prawdziwie Zmartwychwstał !Alleluja!!!

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!!! Prawdziwie Zmartwychwstał !Alleluja!!!

W tym radosnym czasie Wielkanocy pragniemy złożyć Wam drodzy Parafianie i Goście życzenia:

Niech Zmartwychwstanie Pańskie przypomni nam o mocy Jego miłości i odkupienia. Niech ta święta chwila przyniesie nam nadzieję na życie wieczne i umocni naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Niech radość Zmartwychwstania wypełni Wasze serca i obdarzy Wasze rodziny pokojem, miłością i błogosławieństwem. Alleluja

Duszpasterze

Zapraszamy do galerii zdjęć:

http://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/