Bierzmowanie 2020

W niedzielę 12 lipca o godzinie 16.00 po wcześniejszym przygotowaniu katechetyczno – liturgicznym młodzież  naszej parafii przez posługę ks Biskupa Andrzeja Kalety otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Bezpośrednim przygotowaniem duchowym młodzieży i ich rodzin była dziewięciodniowa nowenna przed sakramentem codziennie o godzinie 17.00. Czterdziestu sześciu kandydatów zostało umocnionych siedmioma darami Ducha świętego, aby odważnie świadczyli swoją wiarą w codziennym życiu o przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie.

Zasadniczym szafarzem bierzmowania jest biskup, a materią jest namaszczenie krzyżmem, czyli mieszanką oleju z oliwek i balsamu, poświęconą przez biskupa w specjalnym obrzędzie odbywającym się w Wielki Czwartek.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, identyczne z tym, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu Bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem i z Jego Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary.

Każdego roku w naszych parafiach do sakramentu bierzmowania przystępują setki młodych ludzi. Ilu z nich jest świadomych rangi tego wydarzenia? Każdy bierzmowany musi pamiętać, że jest zobowiązany – jako prawdziwy świadek Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia.

Zapraszamy do galerii zdjęć z uroczystości:http://kazimierzamilosierdzie.pl/intencje/