11 listopada 2020 – Narodowe Święto Niepodległości

 

Dnia 11 listopada 2020 roku w całej naszej Ojczyźnie obchodziliśmy 102 rocznice odzystaknia przez Polskę Niepodległości. W naszej małej ojczyźnie – wspólnocie parafialnej na Eucharystii o godzinie 12.00 pod przewodnictwem ks Proboszcza Antoniego Bialika i przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka na czele z Panem Burmistrzem Adamem Bodziochem i przewodniczacym Rady Miasta Panem Wacławem Piwudzkim i samorządowcami oraz osobami, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny modliliśmy się w jej intencji pokoju i ustania pandemii . Z racji epidemii uroczystości były ograniczone do Eucharystii i złożenia kwiatów.